Wolfgang Gessl är född 1949 i Wien - Österrike, där han utbildade sig till guldsmed och juvelerare hos professor Hans Angerbauer på HTBL- Steyr, hos professor Sigurd Persson och som specialelev på Konstfack - Metall i Stockholm fick han sedan sin silversmides- och formutbildning.

Han har haft ett femtontal separatutställningar och deltagit i ett hundratal samlingsutställningar på gallerier och museer i Sverige, Europa, USA och Asien. Han är mästare i guld och silversmide och har under 24 år undervisat på Konstfack i Stockholm, varav 5 år som lektor. Han har även varit gästlärare på Konstindustriskolan i Göteborg och på Royal College of Art i London.

Wolfgang Gessl är representerad på:

Nationalmuseum i Stockholm

Statens Konstråd

Röhsska Konstslöjdmuseum i Göteborg

Östergötlands Läns Museum i Linköping

Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen, Norge

Craft Council i Canberra, Australien

Royal College of Art i London, Permanent Collection, England

Svenska Konsulatet i St:Petersburg, Ryssland

Hans verk finns även i privata samlingar i Sverige, Tyskland,

Österrike, Schweiz, USA, Australien och Japan.

Högbergsgatan 12, Stockholm.
Öppet: måndag – torsdag 13 – 18. Fredag 13 – 17. Välkommen!